logo keramikaplus

Dodání materiálu


Kolik dlaždic objednat?


Abychom mohli odpovědět na tuto otázku musíme znát:

  • celkové rozložení plochy kterou budeme obkládat
  • určit technologii a kladečský plán - průběžné spáry, diagonálně, paralelně...

Myslete na to že:

  • také dodávka materiálu v první jakosti může obsahovat některé vadné kusy (normy povolují 5% vadných dlaždic v dodávce v první jakosti)
  • některé dlaždice budete řezat či vrtat a proto musíme počítat s určitým odpadem. Množství odpadu závisí na vlastnostech obkládaného prostoru, zejména pokud jsou zde nerovnosti a na technologii pokládky (např. diagonálně položené dlaždice (na koso) mají větší odpad než paralelně položená dlažba)
  • je dobré, po ukončení pokládky, ponechat si nějaké množství materiálu do rezervy (v případě pozdější opravy nebo abychom měli vzorek v případě reklamace)

Doporučujeme objednat o 10-15% větší množství materiálu než je plocha kterou budeme obkládat.Přesné množství si před objednáním náležitě rozmyslete, v případě, že budete nuceni následně materiál doobjednávat, není zaručeno, že vám bude dodán naprosto identický materiál.

Jak se přesvědčit o správnosti dodávky?


V objednávce musí být upřesněna všechna data identifikující žádaný materiál (výrobce, označení dle katalogu, rozměr) a jakostní třída (případně další požadované vlastnosti).

První jakostní třída: je definována podle norem. Zejména co se týče viditelných vad, je možné dodat nejvíce 5ks vadných dlaždic ku 100ks. Ostatní jakostní třídy jako jsou druhá jakostní třída (seconda scelta), třetí jakostní třída (terza scelta), resa forno či prima scelta commerciale... jsou jakostí méně kvalitní a mohou obsahovat vetší množství vad.

Této nižší kvalitě odpovídá také její nižší prodejní cena oproti stejnému materiálu v první jakostní třídě.Význam těchto vysvětlivek se může ovšem od výrobce k výrobci měnit. V případě zakoupení materiálu v těchto nižších jakostních stupních proto doporučujeme vznést prostřednictvím prodejce dotaz vůči výrobci, čeho se tyto vady týkají.

Dodávka je dále odlišena dvěma důležitými parametry, jsou to TÓN A KALIBR, tyto jsou uvedeny na každém balení.

  • Tón je barevný odstín, který charakterizuje jednotlivě vyrobené dlaždice.

V keramické průmyslové výrobě, z důvodů úzce spjatých s možnostmi které dovolují ty nejmodernější technologie výroby, je prakticky nemožné vyrobit dlaždice, které by měly všechny stejný barevný odstín. Objevují se zde malé barevné odchylky, které jsou evidentní pouze pokud položíme jednu dlaždici vedle druhé. Z tohoto důvodu je ihned po ukončení výrobního procesu, ještě před zabalením do krabic, dlaždice podrobena visuální kontrole, která kromě toho, že označí vadné kusy, označí také dlaždice podle různých barevných odstínů, čili podle tónů. V mnoha případech je tón označen písmeny a ta jsou uvedena na každé krabici (tón A, tón B atd.).

  • Kalibr (výrobní rozměr)

Ze stejných důvodů, které byly uvedeny výše a zejména u materiálů s velmi kompaktním střepem, dlaždice, které právě dokončily výrobní proces, mohou mít odlišné rozměry. Také v tomto případě se proto ve fázi třídění dlaždice shromažďují podle stejného rozměru, podle tolerancí, které požadují normy. Výrobní rozměr je také uveden na balení vedle nominálního rozměru, který odlišuje výrobky následovně:
20x20 cm (W 198x198 mm) nebo 20x20 cm – Kalibr 01
Jednotnost dodávky musí být kontrolována, tzn. dlaždice stejného druhu ale odlišného tónu či kalibru jsou považovány za odlišný výrobek, tedy nevhodné k obložení jedné jediné plochy. Pokud se jedná o tak rozměrnou stavbu u které není možné dodání veškerého materiálu v jednom tónu a kalibru, je nutné těmito vlastnostmi od sebe odlišné dlaždice od sebe oddělit do různých pater budovy nebo alespoň do různých místností.

 

backnext

© 2019 keramika plus s.r.o.
Všechna práva vyhrazena

tvorba internetových stránek
bzcompany.cz