logo keramikaplus

Kladení materiálu

Pokládka materiálu, je praktické zhotovení vašeho projektu. Obkladač je po prohlédnutí plochy, kterou je třeba obložit, dlaždic a kladečského plánu, schopen vyjádřit cenové a časové předpoklady pro zhotovení projektu. Doporučujeme aby toto bylo provedeno písemnou formou.Obkladač musí:

  • sám zahájit a řídit průběh pokládky
  • kontrolovat plochy před pokládkou dlažby a patřičně je k tomu připravit
  • ověřit pečlivě rozměry, pravé úhly, vertikální rovinnost stěn, sklon podlahy atd. a případně provést potřebné úpravy
  • ověřit materiály
    Důležité - pokud se zjistí viditelné vady materiálu, obkladač je musí nahlásit před započetím pokládky
  • optimalizovat průběh pokládky, tak aby se docílilo pravidelné a harmonicky navazující plochy, bez viditelně řezaných dlaždic
  • připravit si lepící maltu či lepidlo a zahájit pokládku
  • po správné době započít se spárováním a konečným čistěním ploch, tato doba se může lišit v řádech hodin až dnů s ohledem na to, jestli se jedná o podlahu či zeď a jaký lepící a spárovací materiál byl použit

Po tomto je obkladač schopen předat dílo, které musí být investorem vždy zkontrolováno a schváleno.Je proto důležité si zapamatovat následující fakta:

Lepidla používaná k lepení dlaždic potřebují nějaký čas ke svému konečnému zatvrdnutí - tato doba se mění vzhledem k použitému druhu lepidla - tohoto správného konečného zatvrdnutí je možné docílit pouze v případě, že plocha nebude okamžitě po předání díla vystavena plnému provozu, je dokonce nemyslitelné ihned na tuto plochu stěhovat nábytek či další vybavení. V opačném případě riskujeme odlepení některých dlaždic.
Pokud po vydláždění ploch budou v těchto prostorech následovat další řemeslnické práce, jako jsou práce elektrikářské, instalatérské, truhlářské atd., povrch zejména dlažby musí být v tomto případě řádně chráněn před poškozením - odřením, poškrábáním, znečištěním, rozbitím způsobeným pádem předmětů atd.
Pokud jsme pro spárování dlažeb a obkladů zvolily barevné spárovací hmoty, zejména pokud jsme pokládaly neglazované materiály, doporučujeme řádně ověřit, jestli takto zhotovené spáry neznečisťují povrch dlažby tak, že jdou posléze obtížně vyčistit. Toto je důležité zejména u leštěných povrchů, které jsou na tento druh špíny náchylnější než stejný materiál v matném provedení. K těmto druhům dlaždic doporučujeme zvolit barevně odpovídající spárovací hmotu.

 

backnext

© 2019 keramika plus s.r.o.
Všechna práva vyhrazena

tvorba internetových stránek
bzcompany.cz