logo keramikaplus

Možné vady a reklamace

Pokud pomyslíte, že každý rok se v Itálii prodá a položí více než 200 milionů metrů čtverečních dlaždic, vady a reklamace jsou věcí velmi vzácnou. To je znamení, že ve většině případů je kvalita materiálů, přesnost kladečského plánu, odbornost pokládky a citlivá údržba na takové úrovni, která zaručuje plnou spokojenost uživatele. Ovšem, může se také přihodit, že se v tomto cyklu některý z článků tohoto řetězce pomýlí a objeví se nějaká závada.

Někdy se to týká vad pouze estetických, v jiných případech se mohou objevit vady, které zabraňují plnému a kvalitnímu užívání obložené plochy, pak se tyto plochy musí demontovat a nahradit (lze si jednoduše představit veškeré finanční a další důsledky).

Nelze nikdy předem vyjmenovat všechny vady, které se kvůli chybě jednoho z článků řetězce mohou objevit, proto vám dáme pouze několik rad, jak v takových případech nejlépe postupovat.

Co říká zákon

Občanský zákoník, v bodech kde se upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, mimo jiné říká, jak postupovat ve věci záruky na zakoupenou věc vůči prodejci, pokud výrobek – v našem případě dlaždice - nesplňují slíbené vlastnosti a prokazují vady. Tato záruka může být vymáhána pouze během tzv. záruční doby a při dodržení stanovených podmínek.
Zejména:

  • reklamovat zboží během záruční doby 2 let
    (poté veškeré možné záruky požadované na dodavateli padají)
  • reklamovat vadu do osmi dnů po jejím zjištění
    (v důsledku malé zjištěné závady a jejím rychlém neodstranění by se mohla stát závada větší, ta by pak nemusela být uznána)

„Na dlaždici je malá tečka...!!!"
Jakýkoli optický efekt na dlaždici by mohl, ale nemusel, být závadou, kterou je možné nebo nutné reklamovat. Pouze v případě, že skutečně narušuje a brání svým vzhledem funkci tohoto povrchu v průběhu běžného používání, je možné provést reklamaci. Příkladně, pokud u dlažby jsou tyto „vady" viditelné pouze v případě, že si proto, abychom je viděli, musíme kleknout na kolena nebo dokonce zjevné pouze za pomocí zvětšovací lupy nebo v případě zvláštních světelných podmínek, není možné takové vady uznat.

„Dlažba se zničila, takže materiál je vadný"
Jakákoli zjištěná vada u vydlážděného povrchu se zdá být vždy chybou dlažby (dlaždice mohou popraskat, odlepit se atd.), toto jsou viditelné vady. To však nemusí znamenat, že dlažba je vždy a v každém případě vadná: nesmíme si plést a směšovat pojmy „místa" kde se vada objevila s „důvodem" proč se to stalo!

Kvalita vydlážděné plochy je závislá na technických vlastnostech dlaždice, odbornosti projektu, způsobu a kvalitě pokládky a posléze také na způsobu údržby plochy, proto také důvod k reklamaci může být dán jedním z těchto článků a ne vždy jen samotnou dlaždicí. Příkladně, jedna a ta samá vada, kterou může být u vydlážděné plochy postupné odpadávání glazury u glazovaných dlaždic, může být způsobeno:

  • špatnou kvalitou dlaždic, pokud tyto nebudou splňovat slibované chemické a mechanické povrchové vlastnosti
  • špatnou volbou zvoleného druhu dlaždic, která byla provedena bez ohledu na to do jakého prostoru byly použity, čili neodbornost projektu
  • špatným a nedůsledným způsobem pokládky, dlaždice byly po vyspárování pozdě očištěny a bylo nutné použít příliš agresivní prostředky nebo hrubou mechanickou sílu
  • špatnou údržbou, k čištění byly použity nevhodné chemické prostředky, které narušily povrch

Čili „diagnosa" různých vad je vesměs velmi široká a všichni zúčastnění mohou být svým dílem za tyto vady vinni včetně uživatele.

„Prodali mě vadné dlaždice, nechal jsem je položit ale nyní požaduji vrácení nákladů...!!!"
V případě, že během otevírání obalů s dlaždicemi si všimneme, že tyto mají nějaké evidentní vady, čili viditelné vady zjistitelné pouhým pohledem, není možné takové dlaždice začít pokládat, je třeba se neprodleně s touto záležitostí obrátit na prodejce. Pokud budeme chtít viditelné vady reklamovat po pokládce dlaždic, tyto pak nemusí a nebudou uznány. V případě reklamace viditelné vady před pokládkou materiálu, se jedná totiž pouze o jeho výměnu, tedy pouze o krátké zpoždění stavby, pokud bychom stejnou vadu reklamovali po pokládce této vadné dlažby, jednalo by se o demolici dlažby, její umístění a převoz do sběrného dvora, nová příprava podkladu pro dláždění a nové dláždění materiálu. Nejenom časy, ale především náklady s tím spojené by se pak mnohonásobně zvětšily.

„Soud nebo rozhodčí komise?"
Pokud se během požívání dlaždic objeví vady, které nebyly zpočátku zjistitelné, spotřebitel je povinnen neprodleně tuto skutečnost oznámit prodejci či obkladačské firmě, která práci zajišťovala a požadovat vysvětlení a odstranění těchto závad. V případě neshody se může spotřebitel obrátit na příslušný soud a v tomto případě se bude muset vyzbrojit advokáty a odbornými znalci z oboru. V těchto případech je nutné počítat mnohdy i s několika roky, než se doberete ke spravedlnosti a také toto stojí nemalé peníze. Mnohem menší časovou a finanční náročnost si ovšem žádá ROZHODČÍ KOMISE složená z odborníků sídlících přímo v CENTRO CERAMICO DI BOLOGNA. Tato rozhodčí komise zvolí nezávislého odborného znalce, který prověří všechny potřebné záležitosti a během několika měsíců stanoví výsledek šetření. Pro využití této možnosti je třeba pouze písemné shody obou zúčastněných stran (např. prodejce a kupující), kteří musí předem souhlasit s intervencí a výsledkem šetření této nezávislé rozhodčí komise. Většina projevených vad u dlaždic se dá ovšem odstranit pouze výměnou těchto dlaždic.

Všem vadám je ovšem možno předejít a zabránit.
V tomto zájmu, a tedy také v zájmu spokojeného využívání dlaždic ze strany spotřebitele, se musí spojit síly všech, tedy výrobci dlaždic a všech ostatních materiálů určených k pokládce a lepení dlaždic, prodejci, projektanti a stavitelé, obkladači ale také samotní spotřebitelé, podle pravidel, které jsme se vám snažili přiblížit a popsat v tomto článku.

back

© 2019 keramika plus s.r.o.
Všechna práva vyhrazena

tvorba internetových stránek
bzcompany.cz