logo keramikaplus

Vlastnosti a požadavek na kvalitu


Různé druhy dlaždic se od sebe odlišují, nejen vzhledově a technologií výroby, ale také různými technickými charakteristikami. Nejdůležitější charakteristiky které od sebe odlišují různé tipy, stejně jako různé druhy jednoho produktu, jsou následující:

  • Pohlcování vody (nasákavost), které odhaluje míru pórovitosti. Je to určující vlastnost, na které jsou závislé některé další charakteristiky.
  • Charakteristiky rozměrové a vzhledové. Mezi dlaždicemi stejného tipu mohou být rozdíly v rozměrech a vzhledu, nebo odchylky v rovinnosti (planaritě). Tyto rozdíly a odchylky jsou během výroby kontrolovány tak, aby se zajistilo, že nedosáhnou míry, která by mohla ohrozit nebo znemožnit průběh pokládky, musíme ovšem počítat s určitou tolerancí.
  • Mechanické vlastnosti, lomové zatížení (určují např.: váhu osob, nábytkového vybavení a mechanizace), které se budou v daném prostoru běžně vyskytovat a které budou muset dlaždice odolávat. Tyto charakteristiky jsou důležité zejména pro podlahy. Mechanické vlastnosti, které se u keramických dlaždic měří jsou lomové zatížení a pevnost v ohybu. Zatížení a pevnost jsou všeobecně vyšší čím menší je nasákavost vody (např. je mnohem pevnější gres porcellanato s nasákavostí do 0,5% než monoporosa-pórovinový obklad s nasákavostí větší než 10%). Lomové zatížení bude také vyšší, nejenom při nízké nasákavosti ale také v závislosti na síle střepu. Čím silnější střep, tím vyšší bude možné zatížení.
  • Mechanické vlastnosti povrchu, odolnost vůči poškrábání, odření, opotřebení povrchu, dílo tvrdých předmětů, které se po nich pohybují. Také tyto vlastnosti jsou důležité hlavně pro DLAŽBU, po které se chodí, posunují se po ní židle, pohybuje se nábytkem, nákupní vozíky atd. Nejdůležitější mechanické vlastnosti povrchu dlažby jsou tvrdost (Mohs), ta představuje měřítko odolnosti proti poškrábání a dále odolnost proti opotřebení (PEI). Tato vlastnost představuje schopnost dlažby odolávat abrazivním faktorům, které napomáhají jejímu „stárnutí" (v případě neglazované dlažby) nebo mění doslova jejich vzhled (glazované dlažby). To je právě zapříčiněno provozem, kterému je dlažba podřízena.
  • Chemické vlastnosti, je odolnost proti agresivním nebo barvícím přípravkům, které mohou přijít do kontaktu s dlažbou. Chemické charakteristiky, které jsou měřeny, jsou odolnost proti tvorbě skvrn, odolnost vůči výrobkům, které se běžně používají v domácnostech (olivový olej, jahoda...) a dále měříme odolnost proti chemikáliím, vydrž dlažby proti kyselinám a jejím roztokům.
  • Charakteristika odolnosti keramických dlaždic ve zvláštních podmínkách teploty a vlhkosti. Je to odolnost proti tepelným výkyvům, odolnost proti mrazu a pouze pro glazované dlaždice odolnost proti vzniku vlasových trhlin. Prudké teplotní změny (které jsou například na kuchyňské lince, kdy položíme rozpálený hrnec na obloženou pracovní desku) a vystavení mrazu (které se projeví u dlažby položené v exteriéru v zimním období) by neměly odolné dlaždice mít jakékoliv problémy. Tvorba vlasových trhlin představuje objeveni slabé štěrbiny v glazuře, toto je dáno buď z důvodu stavebního nebo vlivem prostředí. Vlasová trhlina může být vada materiálu „zjevná" ještě před jeho pokládkou nebo „skrytá", která se objeví za nějakou dobu po pokládce. V těchto případech může jít o vadu materiálu (dlažby) pokud se prokáže, že tato není odolná vůči tvorbě vlasových trhlin tak, jak ukládají normy nebo může také jít o špatný způsob pokládky (nevhodná volba lepidla, zbytečně velká vrstva lepidla atd.).
  • Bezpečnostní charakteristika. Tou základní je proti skluz, velmi důležitá pro dlažby pokládané do zvláštních prostor, které se mohou objevovat jak v bytové, tak v průmyslové výstavbě a v exteriérech.

Výrobci přenášejí tyto parametry do svých katalogů. Tato technická specifikace je velmi důležitá, představuje pomyslný „občanský průkaz" každé jednotlivé dlaždice a definuje také závazek, odpovědnost jakou výrobce a prodejce za tuto dlažbu přebírají vůči zákazníkovi. OFICIÁLNÍ ITALSKÁ LABORATOŘ pro kontrolu shody jednotlivých vlastností výrobků tak jak je udáno výrobcem jeCentro Ceramico di Bologna.

backnext

© 2019 keramika plus s.r.o.
Všechna práva vyhrazena

tvorba internetových stránek
bzcompany.cz